Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancı, Türkiye’de bulunup Türkiye devleti vatandaşı olmayan kişidir. Yabancılar hukuku ise bir ülkedeki yabancıların sırf yabancı oldukları için tabii oldukları kurallar bütününü ifade etmektedir. Bu kurallar genel olarak özel hukuk alanına müdahale eder. Örneğin Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, yabancı birey ile işveren arasında iş akdi yapılıp yapılamayacağını düzenler. Tapu Kanunu yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alıp alamayacağını düzenler.

Yabancılar Hukukunda tamamen toplu bir mevzuat yoktur; yabancıları ilgilendiren kanun maddeleri çeşitli kanunlara yerleştirilmiştir. Ancak 2014’te getirilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yabancıları ilgilendiren normlardan bazılarını derleyerek düzenlemiş ve yabancılar hukukunu ilgilendiren esas mevzuat halini almıştır.

YABANCILARIN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ

Yabancıların Türkiye’ye girişi için aranan koşullar:

  1. Sınır kapısından girmek
  2. Pasaport (ve yerine geçen belge)
  3. Vize (oturma izni, çalışma izni veya Türkiye ile vize muafiyeti olan ülkenin vatandaşları hariç)
  4. Girişi yasaklı kişilerden olmamak

Vize yabancının yurt dışında vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkenin Türk konsolosluklarında alınır ve en fazla 90 gün içindir. 90 günden fazla kalacaksa yabancı oturma izni almak zorundadır. İstisnaen sınır kapılarında da vize verilebilir; ancak bu tür vizelerin süresi 15 gündür. Kural olarak transit geçenlerden normal vize değil, transit vizesi istenir. Vize verilmesi için, pasaportun geçerlik süresi, talep edilen vizenin bitim süresinden 60 gün daha uzun olmalıdır.

Türkiye’ye girmesinde kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından sakınca görülenlerin Türkiye’ye girişi yasaklanabilir.

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNMESİ

Bir yabancının ülke genelinde edinebileceği gayrimenkullerin toplam yüz ölçümü 30 hektarı aşamaz. Ayrıca bu alan, bir ilçenin toplam yüzölçümünün özel mülkiyete konu kısmının %10’unu geçemez. Yabancı, birinci ve ikinci derece askeri bölgelerde gayrimenkul edinemez. Kuzey Kore gibi bazı ülkelerin vatandaşları ise Türkiye’de gayrimenkul edinemez.

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNMESİ

Kural olarak yabancı tüzel kişiler, yani idare merkezi Türkiye dışında olan tüzel kişiler, Türkiye’de gayrimenkul edinemez. Ancak özel kanunlarda bunun istisnaları vardır. Örneğin petrol ve turizm şirketleri bu faaliyetler çerçevesinde edinebilir.

Ayrıca, idare merkezi Türkiye’de olup sermayesinin %50’den fazlası yabancı olan şirketler, sadece ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konusunu yürütmek amacıyla gayrimenkul edinebilirler.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Yabancıların çalışma izni alması için milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş bakımından bir sakınca olmamalıdır. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır ve Bakanlık bu şartları değerlendirerek yabancının çalışma izni konusunda bir karar verir.

ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ

  1. Süreli Çalışma İzni: Temel çalışma izni türüdür. Belirli bir işyerinde belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok 1 yıllık süreyle verilir. 1 yıllık sürenin sonunda 2 yıla kadar, bu sürenin sonunda da 6 yıla kadar uzatılabilir. Çalışma izniyle Türkiye’de çalışan kişilerin eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına da çalışma izni verilir.
  2. Süresiz Çalışma izni: Türkiye’de en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş kişilere verilir. Bu izin ikamet izni yerine de geçer.
  3. Bağımsız Çalışma İzni: Belli bir işverene tabi olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışmak isteyen kişiler bu izne başvurabilir. Türkiye’de en az 5 yıldır kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş kişilere verilir.
  4. İstisnai Çalışma İzni: Kanunda sayılan kişilere ikamet süresi şartı olmaksızın verilir. Örneğin AB vatandaşları, Türk vatandaşı ile evlenmiş yabancılara bu izin verilebilir.

 

Doktorluk, veterinerlik, eczacılık, avukatlık, noterlik, silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı, devlet memurluğu, denizcilik, özel güvenlik elemanı gibi meslekleri sadece Türk vatandaşları yapabilir.

Son yıllarda Türkiye’ye ve özelikle Antalya’ya yabancı yatırım ve turistik ziyaretlerde görülen artış nedeniyle Türkiye’de oturum izni, çalışma izni, vatandaşlık başurusu ve taşınmaz alımlarında büyük oranda artış meydana gelmiştir. Antalya avukatlarından Barış Erkan Çelebi oturum izni, çalışma izni, vatandaşlık başurusu ve taşınmaz alım-satımlarında yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu, uluslararası satış sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, imzalanması, değiştirilmesi ve uygulanması için yasal hizmetler sunmaktadır.